Rodzinny Ogród Działkowy im. 27 lipca

 

Biuro Zarządu

Wtorek:          11.00-15.00

Środa:            13.00-17.00

Czwartek:      11.00-14.00

 

pzd

Rodzinny Ogród Działkowy im. 27 lipca

ul. 42 Pułku Piechoty,

15-147 Białystok

SKŁAD ZARZĄDU  od 22.03.2015 r.

1 Prezes Zarzadu: Lucyna Zajkowska tel. 604 441 035
2 V-ce Prezes Zabielski tel. 691 754 965
3 Sekretarz Elżbieta Wierzbicka tel. 606 764 458
4 Skarbnik Mirosław Ejsymont tel. 693 985 533
5 Członek Jadwiga Kowalczuk            tel. 505 797 889
6 Członek Mirosław Kuźma tel. 507 276 357
7 Członek Grzegorz Czarnomysy tel. 600 044 515
8 Członek Mikołaj Gajewski tel. 888 203 473
9 Członek Jan Więcko tel. 537 878 135
10 Kasjer Ewa Żebrowska tel. 534 996 899

 

KOMISJA REWIZYJNA

1 Przewodniczący Feliks Karpiński tel. 602 359 615
2 Sekretarz Irena Alaszkiewicz  
3 Członek Władysław Sokołowski  

 

INSTRUKTORZY OGRODOWI

1 Okręgowy Instruktor Ogrodowy Bolesław Gryka tel. 696 709 615
2 Instruktor Ogrodowy Elżbieta Wierzbicka  
3 Instruktor Ogrodowy Jan Więcko  
4 Instruktor Ogrodowy Lucyna Zajkowska  
5 Instruktor Ogrodowy Ewa Żebrowska  
6 Instruktor Ogrodowy Mirosław Zabielski  

 

KOMISJA ds. PRZEGLĄDU i ZAGOSPODAROWANIA OGRODU

Elżbieta Wierzbicka

Jan Więcko

Jadwiga Kowalczuk

Mirosław Kuźma

KOMISJA ds. TECHNICZNO-INWESTYCYJNYCH

Mirosław Zabielski

Mirosław Ejsymont

Mikołaj Gajewski

Grzegorz Czarnomysy