foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
734-107-124
rod27lipcabialystok@pzd.pl
ROD im. 27 lipca

Czy zmieniając działkę, działkowiec musi ponownie uiścić podwyższone opłaty ogrodowe?

Co do zasady, zgodnie z § 147 Statutu PZD, w roku nabycia prawa do działki działkowiec jest zobowiązany do uiszczenia dwóch podwyższonych opłat ogrodowych tj.:
1) opłaty ogrodowej przeznaczonej na pokrycie wydatków, o których mowa § 144 ust. 3 pkt 1,
podwyższonej o kwotę określoną przez zarząd ROD (zwana potocznie opłatą inwestycyjną) - § 147 ust. 1 pkt 1, oraz
2) opłaty ogrodowej przeznaczonej na pokrycie wydatków, o których mowa w § 144 ust. 3 pkt 5, podwyższoną o kwotę określoną przez okręgową radę PZD; kwota ta nie może przekroczyć 25% minimalnego wynagrodzenia za prace określonego w obowiązujących przepisach (zwana potocznie wpisowym) - § 147 ust. 1 pkt 2.
Od tej zasady istnieje jednak kilka wyjątków określonych w § 147 ust. 3-5 Statutu PZD, kiedy to nowy działkowiec będzie zwolniony od obowiązku uiszczania opłaty inwestycyjnej albo obu ww. opłat. Przykładowo, nowy działkowiec nie będzie musiał zapłacić wpisowego oraz opłaty inwestycyjnej, gdy nabył działkę w drodze zamiany praw do działek w tym samym ROD. Co oznacza, że takie zwolnienie nie będzie zachodziło w sytuacji, gdy działkowiec zbył swoją działkę i jednocześnie nabył nową działkę (na podstawie umowy zamiany) w innym ROD albo działkowiec zbył swoją działkę (na podstawie umowy przeniesienia praw do działki), a następnie tj. tego samego dnia albo w terminie późniejszym nabył nową działkę (na podstawie kolejnej umowy przeniesienia praw do działki) w tym samym lub inny ROD.
Z powyższego wynika, że jeżeli działkowiec zbył swoją działkę, a następnie nabył nową działkę w ROD (w przeciągu kilku lat, miesięcy albo dni) i nie nastąpiło to w ramach umowy zamiany działek w tym samym ROD, to będzie zobowiązany do uiszczenia podwyższonych opłat ogrodowych wynikających z § 147 ust. 1 Statutu PZD (o ile nie zachodzą ww. wyjątki określone w § 147 ust. 3-5 Statutu PZD). Opłaty te bowiem obciążają działkowca w związku z nabyciem „nowej” działki i nie są zależne od tego, czy ktoś wcześniej był działkowcem (i je uiścił w związku z nabyciem poprzedniej działki), czy też nie.

Licznik odwiedzających

36045
DzisiajDzisiaj18
WczorajWczoraj31
W tym tygodniuW tym tygodniu188
W tym miesiącuW tym miesiącu18
RazemRazem36045
Goście Online 1


Copyright © 2023 Rodzinny Ogród Działkowy Rights Reserved.