Rodzinny Ogród Działkowy im. 27 lipca

 

Biuro Zarządu

Wtorek:          11.00-15.00

Środa:            13.00-17.00

Czwartek:      11.00-14.00

 

pzd

Rodzinny Ogród Działkowy im. 27 lipca

ul. 42 Pułku Piechoty,

15-147 Białystok

UWAGA !!!

Zarząd ROD „27 Lipca” w Białymstoku informuje działkowców w sprawie Spółki „LECH”  realizującą zadania Gminy Białystok Uchwała z dnia 23.11.2015 Nr XIX/199/15  zmieniła Regulamin utrzymania w czystości i porządku na terenie Gminy Białystok (Teks. Jedn. Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2015 r. poz. 3906 ze zmian.):

  1. Określony został minimalny limit tygodniowy wskaźnik gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych „SUCHYCH”, który dla ROD wynosi (0,015 m3 /działki/tydzień tj. 15 l tygodniowo z działki x 4 tyg. = 60 l miesięcznie.
  2. Okres wegetacyjny dla ogrodów określony został w miesiącach od marca do listopada włącznie.
  3. Zgodnie z w/w regulaminem zmieszane odpady suche to: opakowania,  makulatura, wszystkie papiery, plastiki, puszki, puste kartony po sokach, mleku, puste butelki po kosmetykach, środkach czystości, opakowania po żywności, folie, torby z tworzyw sztucznych, folie aluminiowe, opakowania stalowe, aluminiowe, drobny złom.
  4. Do kontenerów na szkło możemy wrzucać szkło opakowaniowe , butelki pozbawione nakrętek, słoiki, opakowania szklane ze szkła przeźroczystego
  5. Do kontenerów na plastiki wrzucamy butelki plastikowe po napojach
  6. Odpady mokre i zielone nadające się do kompostowania nie mogą być wynoszone do kontenerów, gdyż zgodnie z § 42 Regulaminu ROD winny być zagospodarowane przez działkowców na własnej działce.
  7. Na odpady zielone trudno -rozkładające się będzie przygotowany kopiec w lesie olchowym  (do kopca będzie można wynosić łodygi z pomidorów, ogórków, byliny kwiatowe itp. (kopiec będzie czynny od sierpnia 2016
  8. Następna sprawa dotyczy gałęzi i cięcia drzew l krzewów. Nie wolno wynosić do lasu ani do kontenerów. Drobne gałęzie należy pociąć i dodać do kompostu. Grube konary, bądź  pnie drzew należy okrzesać z gałęzi a konary związać  w pęki i wynieść za furtkę działki. Raz w miesiącu Zarząd zabierze do przeróbki  na zrąbki.
  9. Odpady wielkogabarytowe (np. meble i sprzęt AGD i RTV)  w ogrodach nie  mogą być zbierane z uwagi, że ogród to nie osiedle mieszkaniowe i nie może zawierać umów na w/w odpady.  Takie odpady należy wywozić indywidualnie do punktów np. teren MPO lub skład w Hryniewiczach.
  10. Obowiązuje zakaz wyrzucania gruzu i odpadów budowlanych do pojemników ogrodowych, lasu lub na teren ogrodowy. Na odpady budowlane należy wynająć specjalne kontenery na gruz i indywidualnie wywozić na składowisko (PSZOK) we własnym zakresie.

INFORMUJEMY, że Spółka „LECH” zapowiada kontrolę polegającą na weryfikacji zbioru odpadów.

INFORMACJA DODATKOWA

Zużyty sprzęt  elektr. (RTV i AGD, komputery) można nieodpłatnie zdać do:

- PPUH „CZYŚCIOCH” Sp. z o.o Białystok ul. Gen. Kleeberga 20 od pn-ptku w godz. 6-18-ej w soboty od g. 7-15-ej.

- PUH ASTWA Sp. z oo Białystok ul. Kombatantów 4 od pn-ptku w g. 9-15

- PUH MPO Sp. z  o.o  B-stok ul. 42 Pułku Piechoty 62 od pn-ptku w g. 10-18-ej

W soboty od g.  8-16-ej.

PAMIĘTAJMY, ŻE NIEPRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW TO DODATKOWY WYDATEK NASZYCH PIENIĘDZY. W MINIONYM ROKU 2015 WYDALIŚMY NA  DZIAŁKĘ  66 zł z naszych składek.

                                                                                                                       

                                                                                            ZARZĄD  ROD