Rodzinny Ogród Działkowy im. 27 lipca

 

Biuro Zarządu

Wtorek:          11.00-15.00

Środa:            13.00-17.00

Czwartek:      11.00-14.00

 

pzd

Rodzinny Ogród Działkowy im. 27 lipca

ul. 42 Pułku Piechoty,

15-147 Białystok

DZIAŁKOWCU!

 SPALANIE w Rodzinnych Ogrodach Działkowych

SUROWO ZABRONIONE!!!

Po raz kolejny przypominamy, że spalanie na działkach jest surowo zabronione. Poza tym jest to najgorszy sposób na pozbycie się odpadów roślinnych z działki. Liście i resztki roślinne najlepiej przeznaczyć na kompost. Kwestie dotyczące rozpalania ognisk regulują przepisy prawa miejscowego. Zdecydowana większość gmin wprowadziła całkowity zakaz spalania na swoim terenie i palenie otwartych ognisk, co również obowiązuje działkowców. W takim przypadku spalanie czegokolwiek jest niedopuszczalne. W ślad za przepisami powszechnie obowiązującymi również regulamin ROD w § 68 pkt 5 wprowadził całkowity zakaz spalania na terenie ROD wszelkich odpadów i resztek roślinnych. Trzeba też dodać, że na działkach w ROD nie powinno się palić ognisk rekreacyjnych ze względu na przepisy przeciwpożarowe.

Takie ogniska można palić tylko w miejscach do tego wyznaczonych, za zgodą miejscowych władz i straży pożarnej.