foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
734-107-124
rod27lipcabialystok@pzd.pl
ROD im. 27 lipca

Rodzinny Ogród Działkowy im. 27 lipca

ul. 42 Pułku Piechoty 105

15-181 Białystok

 

   Biuro Zarządu

Czynne:

Wtorek:    11.30 - 15.30
Piątek:     11.30 - 15.30

 

pzd

  

 Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd Podlaski

Uwaga !!!

Użytkownik działki który chce wymienić pokrycie dachowe, zlikwidować folie lub szklarnie, winien to zgłosić do zarządu na piśmie w jaki sposób to zrobi. 
Każdy działkowiec powinien wiedzieć że ww. pokrycie i szkło ze szklarni powinien wywieźć na własny koszt.
Do pojemników postawionych na terenie ogrodu wrzucamy tylko opakowania szklane.
Szkło ze szklarni jest bardzo ciężkie, w ubiegłym roku zarząd musiał odkupić 4 pojemniki zniszczone ciężkim szkłem tj. 3600 zł, a także Zarząd zapłacił karę za wrzuconą papę i kawałki eternitu.

Zarzą ROD

 

Od 10 Października 2021 r., można wnosić opłaty za zużycie prądu na działce za rok 2021 r.
Informacje w sprawie opłat pod nr tel. 604 441 035.
Opłat można dokonać za równo na poczcie, w banku, przez internet oraz w kasie Zarządu
Biuro Zarządu otwartę będzie w każdy wtorek i piątek w godzinach od 11.30 do 16.00, a od 1 Listopada tylko we wtrorki od godziny 11.00 do 15.00.
ZARZĄD ROD
 
 
 
 
 
 
 

1. Biuro Zarządu czynne w każdy wtorek i piątek od godziny 11.30 do 15.30.

W związku z epidemią COVID 19 w biurze Zarządu może przebywać 1 interesant.

Obowiązuje zakrywanie ust i nosa.

2. W dniach pracy Zarządu rozprowadzane są środki organiczne na potrzeby działkowców:

Ziemia, torf, obornik, nawozy, kora itp. Po cenach zakupu.

Wykaz środków organicznych wywieszony jest na tablicach ogłoszeń

3. Ze względu na epidemię, opłaty ogrodowe wpłacane na konto Ogrodu ROD „27 Lipca”

Nr konta 04 1020 1332 0000 1902 0026 1776

Kasjer Ogrodu może przyjąć opłatę za działkę wyjątkowo od działkowców starszych, schorowanych lub inwalidów. Ostateczny termin wpłat to 30.06.2021 r.

Opłata za użytkowanie działki winna być wpłacona w całości bez zaokrąglania. Zabrania się rozkładać wpłat na raty. Informacja o wpłatach wywieszona jest na tablicach ogłoszeń.

4. Drodzy Działkowcy NADAL OBOWIĄZUJE SEGREGACJA ŚMIECI!

Zabrania się wynoszenia i wrzucania do kontenerów lub składowania obok;

- ODPADÓW BUDOWLANYCH

- MEBLI, DYWANÓW

- ZDEMONTOWANYCH SZKLARNI LUB FOLII

- ETERNITU LUB PAPY

Wymienione odpady, działkowicz winien wywieźć na własny koszt. W przeciwnym wypadku jest to działanie na szkodę ogrodu. Działkowicz który działa na szkodę ogrodu i innych działkowców winien być pozbawiony prawa użytkowania działki i pozbawienia członkostwa w PZD.

·         INFORMUJEMY, że do kontenerów na odpady zielone wrzucamy tylko drobne odpady trudno rozkładające się tj. łodygi pomidorów, ogórków, krzaków truskawek, perz, drobne gałęzie, zielsko nie nadające się do kompostu.

Pozostałe jak skoszona lub wygrabiona wiosenna trawa czy liście oraz zbędne owoce winne być składowane w kompostownikach.

·         ZABRANIA się wrzucania do kontenerów dużych gałęzi. Już kilkukrotnie prosimy aby

WYCIĘTE GAŁĘZIE SKŁADAĆ NA KONIEC MIESIĄCA NA ALEJCE PRZED SWOJĄ DZIAŁKĄ. Wtedy Zarząd zabierze je do rębaka. Zmniejszyło by to koszty. W obecnej chwili zakupiony przez Ogród rębak (za 18 tysięcy zł) stoi nie używany, a wywóz dużych gałęzi wrzuconych przez działkowców, obciąża Ogród kolosalnymi sumami, których można byłoby uniknąć.

·         ZABRANIA się również wynoszenia gruzu lub kamieni na terenie boksu śmieciowego.

OD DWUCH LAT JEST WYZNACZONE MIEJSCE NA WYWOŻENIE GRUZU. Zarząd poniósł koszty na wykonanie przepustu na rowie, aby umożliwić przewóz gruzu na tereny bagienne w lesie olchowym od strony osiedla.

Mimo to działkowicze wyrzucają gruz obok kontenerów, na drogę przy rowie, przy moście. W taki sposób rosną nam koszty utrzymania ogrodu przez bezmyślność niektórych działkowców.

PROSIMY O ROZWAGĘ.

·         ZABRANIA się również wrzucania do TOALET EKOLOGICZNYCH TOY TOY nadwyżki owoców, butelek plastikowych, worków foliowych, niepotrzebnych zabawek, pampersów dziecięcych i dorosłych, szklanych butelek itp.

Jedna z toalet jest już zamknięta drugi rok, powodem jest gnijący cały pojemnik wypełniony jabłkami. Jeżeli takie rzeczy wydarzą się w tym roku Firma Milatrans rozwiąże z nami umowę na opróżnianie kabin.

Na terenie działek może być tylko toaleta ekologiczna z zawartą umową na opróżnianie z firmą oraz szaba z oczyszczalnią z zachowaniem odpowiednich przepisów.

ZA BUDOWANIE INNYCH SZAMB KTÓRE ZANIECZYSZCZAJĄ ŚRODOWISKO SANEPID NAKŁADA WYSOKIE KARY.

5. ENERGIA ELEKTRYCZNA. Na dzień 30 marca 2021 r. za prąd nie zapłaciło 115 działkowców. Zaleceniem Komisji Rewizyjnej ROD jest odłączenie prądu do chwili zapłaty. Przypominamy, że odłączenie i podłączenie prądu jest na koszt działkowca i wynosi 40 zł.

6. Informujemy, ze w 2019 r., Walne Zebranie uchwaliło, że na potrzeby działkowców w każdą środę i sobotę otwarta będzie jedna brama w godzinach od 9.00 do 18.00

W związku z tym prosimy aby za każdym wjazdem i wyjazdem z ogrodu brama winna być zasunięta.

Zarząd prosi o planowanie wszelkich wjazdów tylko w wyznaczone dni.

7. W związku z tym, że ze względu na epidemię Walne zebranie nie mogło się odbyć, to materiały sprawozdawce za rok 2019 i 2020 wyłożone będą do wglądu w dniach 25 i 28.05.2021 r., w godzinach od 11.30 do 15.30

 

ZARZĄD ROD

1.       Biuro Zarządu czynne w każdy wtorek i piątek od godziny 11.30 do 15.30.

W związku z epidemią COVID 19 w biurze Zarządu może przebywać 1 interesant.

Obowiązuje zakrywanie ust i nosa.

2.       W dniach pracy Zarządu rozprowadzane są środki organiczne na potrzeby działkowców:

Ziemia, torf, obornik, nawozy, kora itp. Po cenach zakupu.

Wykaz środków organicznych wywieszony jest na tablicach ogłoszeń

3.       Ze względu na epidemię, opłaty ogrodowe wpłacane na konto Ogrodu ROD „27 Lipca”

Nr konta 04 1020 1332 0000 1902 0026 1776

Kasjer Ogrodu może przyjąć opłatę za działkę wyjątkowo od działkowców starszych, schorowanych lub inwalidów. Ostateczny termin wpłat to 30.06.2021 r.

Opłata za użytkowanie działki winna być wpłacona w całości bez zaokrąglania. Zabrania się rozkładać wpłat na raty. Informacja o wpłatach wywieszona jest na tablicach ogłoszeń.

4.       Drodzy Działkowcy NADAL OBOWIĄZUJE SEGREGACJA ŚMIECI!

Zabrania się wynoszenia i wrzucania do kontenerów lub składowania obok;

- ODPADÓW BUDOWLANYCH

- MEBLI, DYWANÓW

- ZDEMONTOWANYCH SZKLARNI LUB FOLII

- ETERNITU LUB PAPY

Wymienione odpady, działkowicz winien wywieźć na własny koszt. W przeciwnym wypadku jest to działanie na szkodę ogrodu. Działkowicz który działa na szkodę ogrodu i innych działkowców winien być pozbawiony prawa użytkowania działki i pozbawienia członkostwa w PZD.

·         INFORMUJEMY, że do kontenerów na odpady zielone wrzucamy tylko drobne odpady trudno rozkładające się tj. łodygi pomidorów, ogórków, krzaków truskawek, perz, drobne gałęzie, zielsko nie nadające się do kompostu.

Pozostałe jak skoszona lub wygrabiona wiosenna trawa czy liście oraz zbędne owoce winne być składowane w kompostownikach.

·         ZABRANIA się wrzucania do kontenerów dużych gałęzi. Już kilkukrotnie prosimy aby

WYCIĘTE GAŁĘZIE SKŁADAĆ NA KONIEC MIESIĄCA NA ALEJCE PRZED SWOJĄ DZIAŁKĄ. Wtedy Zarząd zabierze je do rębaka. Zmniejszyło by to koszty. W obecnej chwili zakupiony przez Ogród rębak (za 18 tysięcy zł) stoi nie używany, a wywóz dużych gałęzi wrzuconych przez działkowców, obciąża Ogród kolosalnymi sumami, których można byłoby uniknąć.

·         ZABRANIA się również wynoszenia gruzu lub kamieni na terenie boksu śmieciowego.

OD DWUCH LAT JEST WYZNACZONE MIEJSCE NA WYWOŻENIE GRUZU. Zarząd poniósł koszty na wykonanie przepustu na rowie, aby umożliwić przewóz gruzu na tereny bagienne w lesie olchowym od strony osiedla.

Mimo to działkowicze wyrzucają gruz obok kontenerów, na drogę przy rowie, przy moście. W taki sposób rosną nam koszty utrzymania ogrodu przez bezmyślność niektórych działkowców.

PROSIMY O ROZWAGĘ.

·         ZABRANIA się również wrzucania do TOALET EKOLOGICZNYCH TOY TOY nadwyżki owoców, butelek plastikowych, worków foliowych, niepotrzebnych zabawek, pampersów dziecięcych i dorosłych, szklanych butelek itp.

Jedna z toalet jest już zamknięta drugi rok, powodem jest gnijący cały pojemnik wypełniony jabłkami. Jeżeli takie rzeczy wydarzą się w tym roku Firma Milatrans rozwiąże z nami umowę na opróżnianie kabin.

Na terenie działek może być tylko toaleta ekologiczna z zawartą umową na opróżnianie z firmą oraz szaba z oczyszczalnią z zachowaniem odpowiednich przepisów.

ZA BUDOWANIE INNYCH SZAMB KTÓRE ZANIECZYSZCZAJĄ ŚRODOWISKO SANEPID NAKŁADA WYSOKIE KARY.

5.       ENERGIA ELEKTRYCZNA. Na dzień 30 marca 2021 r. za prąd nie zapłaciło 115 działkowców. Zaleceniem Komisji Rewizyjnej ROD jest odłączenie prądu do chwili zapłaty. Przypominamy, że odłączenie i podłączenie prądu jest na koszt działkowca i wynosi 40 zł.

6.       Informujemy, ze w 2019 r., Walne Zebranie uchwaliło, że na potrzeby działkowców w każdą środę i sobotę otwarta będzie jedna brama w godzinach od 9.00 do 18.00

W związku z tym prosimy aby za każdym wjazdem i wyjazdem z ogrodu brama winna być zasunięta.

Zarząd prosi o planowanie wszelkich wjazdów tylko w wyznaczone dni.

7.       W związku z tym, że ze względu na epidemię Walne zebranie nie mogło się odbyć, to materiały sprawozdawce za rok 2019 i 2020 wyłożone będą do wglądu w dniach 25 i 28.05.2021 r., w godzinach od 11.30 do 15.30

ZARZĄD ROD

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego 27 Lipca w Białymstoku informuję, że ze względu na zabezpieczenie ogrodu przed kradzieżami, włamaniami dewastacją oraz przebywaniem na terenie ogrodu bezdomnych 
od dnia 1.12.2020 r., do dnia 30.03.2021 r.
na okres zimowy zostały wymienione kłódki w bramach wjazdowych na ogród.

W sprawach pilnych wymagających wjazd samochodem na teren ogrodu, należy uzgodnić z Zarządem wypożyczenie klucza, podając nr rejestracyjny samochodu, oraz czas przebywania w ogrodzie.
W przypadku włamania lub kradzieży dany kierowca i osoby z nim towarzyszące będą wezwani na komisariat w celach wyjaśnień.

 

 

ZARZĄD ROD

 

Licznik odwiedzających

36047
DzisiajDzisiaj20
WczorajWczoraj31
W tym tygodniuW tym tygodniu190
W tym miesiącuW tym miesiącu20
RazemRazem36047
Goście Online 3


Copyright © 2023 Rodzinny Ogród Działkowy Rights Reserved.