foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
734-107-124
rod27lipcabialystok@pzd.pl
ROD im. 27 lipca

Rodzinny Ogród Działkowy im. 27 lipca

ul. 42 Pułku Piechoty 105

15-181 Białystok

 

   Biuro Zarządu

Czynne:

Wtorek:    11.30 - 15.30
Piątek:     11.30 - 15.30

 

pzd

  

 Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd Podlaski

UWAGA !!

 

Mając na uwadze Uchwałę Rady Miasta Białystok, sezon na odbiór śmieci z ogrodów działkowych rozpoczyna się od kwietnia i trwa do końca października

 

Wobec powyższego do dnia 1.04.2021 r., na terenie Ogrodu obowiązuje bezwzględny ZAKAZ wyrzucania wszelkich odpadów.
W tym okresie śmieci i ścięte gałęzie przechowujemy na własnej działce.

 

ZABRANIA się zanieczyszczania terenów zielonych (alejek) i terenów przyległych do ogrodu (np. las).
Konsekwencją nie zastosowania się do § 68 Regulaminu PZD, oraz działanie na szkodę Ogrodu, będzie pozbawienie członkostwa lub rozwiązanie umowy dzierżawy działki

ZARZĄD ROD

ZARZĄD INFORMUJE

 

20 Listopada 2020 roku, miną termin uiszczania opłat za zużytą na działce energię elektryczną.
Kto nie wniósł opłat może liczyć się z tym, że w najbliższych dniach zostanie odłączony prąd na koszt działkowca. Zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego z dnia 30.03.2019 r., ponowne podłączenie prądu do działki wynosi 40 zł.

 

 

ZARZĄD ROD

INFORMUJEMY

 

że dnia 26.10.2020 r. Uchwałą nr 136/2020 Okręgowy Zarząd Podlaski Polskiego Związku Działkowców w Białymstoku przedłużył okres działania Zarządu Komisarycznego ROD 27 Lipca w Białymstoku do czasu wybrania składu zarządu przez ważne odbyte najbliższe Walne Zebranie Sprawozdawcze w ROD. (uchwała poniżej)

 

 

 

ZARZĄD ROD

 

 

 

UCHWAŁA nr 136/2020

Okręgowego Zarządu Podlaskiego Polskiego Związku Działkowców w Białymstoku
z dnia 26.10.2020 r.

w sprawie przedłużenia okresu działania Zarządu Komisarycznego ROD 27 Lipca w Białymstoku

 

 

Okręgowy Zarząd Podlaski Polskiego Związku Działkowców, działając zgodnie z § 109 ust. 2 pkt. 15 w związku z § 41 ust. 3 Statutu PZD

postanawia

przedłużyć okres działania Zarządu Komisarycznego ROD 27 Lipca w Białymstoku do czasu wybrania składu zarządu przez ważnie odbyte najbliższe Walne Zebranie Sprawozdawcze w ROD.

Uzasadnienie

 

            Zarząd Komisaryczny w ROD 27 Lipca został powołany na mocy Uchwały nr 20/2020 Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD z dnia 29 kwietnia 2019 r. W przedmiotowej uchwale wskazano, że organ komisaryczny będzie działał do czasu powołania w drodze wyboru zarządu ROD, nie dłużej jednak niż do 29 października 2020 r.


       W związku z wprowadzonym stanem epidemii i związanymi z nimi ograniczeniami, w ROD nie doszło do zwołania walnego zebrania w 2020 roku. Dlatego też Zarząd Komisaryczny ROD 27 Lipca zwrócił się z wnioskiem o przedłużenie terminu działania organu komisarycznego. Biorąc pod uwagę powyższe OZ Podlaski PZD uważa za zasadne przychylenie się do wniosku Zarządu Komisarycznego ROD 27 Lipca w Białymstoku. W takiej sytuacji, zgodnie z § 41 ust. 3 Statutu PZD, właściwy organ może przedłużyć okres działania organu komisarycznego, który łącznie nie może przekroczyć dwóch lat.


         W związku z powyższym Okręgowy Zarząd Podlaski PZD postanawia jak na wstępie.
    

 

 

 

 

Zarząd informuje,

że z dniem 30.10.2020 r.,

kończy się umowa na wywóz odpadow komunalnych.

W związku z tym kontenery stoją do końca października 2020 r.

 

Po tym terminie ZABRANIA SIĘ wynoszenia wszelkiego rodzaju odpadów poza teren swojej działki !

Licznik odwiedzających

36052
DzisiajDzisiaj25
WczorajWczoraj31
W tym tygodniuW tym tygodniu195
W tym miesiącuW tym miesiącu25
RazemRazem36052
Goście Online 1


Copyright © 2023 Rodzinny Ogród Działkowy Rights Reserved.