Rodzinny Ogród Działkowy im. 27 lipca

 

Biuro Zarządu

Wtorek:          11.00-15.00

Środa:            13.00-17.00

Czwartek:      11.00-14.00

 

pzd

Rodzinny Ogród Działkowy im. 27 lipca

ul. 42 Pułku Piechoty,

15-147 Białystok

info

 

Zarząd ROD „27 Lipca” w Białymstoku informuje, że kontenery na odpady komunalne jak co roku stoją tylko do końca października.

W związku z powyższym prosimy nie odciągać się z wynoszeniem odpadów na koniec miesiąca tylko wcześniej. Umowa na wywóz odpadów kończy się 30.10.2015 r. Po tym terminie koszty za wywóz wzrosną. W wyjątkowych przypadkach, jeżeli ktoś nie zdąży, to odpady winne być zapakowane w worek foliowy i związane tak, aby odpady nie wypadały. Wtedy worek można postawić w ogrodzeniu i wywieziony zostanie dopiero na wiosnę. Oby takich przypadków nie było.

             ZABRANIA SIĘ WYRZUCANIA DO KONTENERÓW ODPADÓW ZIELONYCH. JEŻELI DO KONTENERA WRZUCONE SĄ ODPADY ZIELONE ZARZĄD MUSI JE WYDOSTAĆ, PONIEWAŻ FIRMA TAKIEGO KONTENERA NIE ODBIERA. Prosimy odpady zielone pozostawić na swojej działce lub wynieść do kopca, który jest w lesie olchowym przy toalecie.