Rodzinny Ogród Działkowy im. 27 lipca

 

Biuro Zarządu

Wtorek:          11.00-15.00

Środa:            13.00-17.00

Czwartek:      11.00-14.00

 

pzd

Rodzinny Ogród Działkowy im. 27 lipca

ul. 42 Pułku Piechoty,

15-147 Białystok

infoOGŁOSZENIE!!!

                   Zarząd ROD „27 Lipca” w Białymstoku informuje , że część działkowiczów systematycznie wyrzuca odpady zielone i odpady komunalne do jednego kontenera   a to jest zabronione przepisami porządkowymi Regulaminu rozdz. VII § 68 pkt. 2.

            Każdy działkowicz ponosi koszty wywozu odpadów w ilości około 0,5 m3. Wyrzucanie większej ilości odpadów powoduje dodatkowe koszty wszystkich działkowiczów a więc każdego z nas.

             Czy zgadzamy się na ponoszenie dodatkowych kosztów za „robienie porządku „ czyli wynoszenie mebli, kilka worków szmat ,co dwa tygodnie kilka worków lub taczek skoszonej trawy, wycinka wszystkich starych niepotrzebnych drzew, itp.” na własnej działce ale za nasze pieniądze ?

             Zgodnie z obowiązującymi przepisami taki działkowicz ponosi odpowiedzialność karną bo działa na szkodę działkowiczów i ogrodu nie licząc się z tym że to są duże koszty. Działkowicz opłaca za działkę średnio 270 zł rocznie a wyrzuci odpadów w ciągu roku w przybliżeniu na sumę 400-500 zł. Kontener odpadów komunalnych nie sortowanych kosztuje ok. …………………..zł.

           Informujemy, że w sytuacjach koniecznego wywozu z działki odpadów  w większej ilości po remontach czy sprzątaniu działki należy zamówić kontener na własny koszt lub wspólnie z innym działkowcem czy zgłosić ten problem do Biura Zarządu a nie czekać aż Zarząd   (na podstawie zdjęć z kamery czy informacji innych działkowców podejmie kroki dyscyplinarne.

ZABRANIA się wynoszenia gałęzi i innych śmieci (liści) poza teren ogrodu. Informujemy, że już 5 działkowiczów zapłaciło mandat w granicach 200-500 zł za zanieczyszczanie środowiska. Prosimy o rozwagę w swoich czynach ponieważ dopiero potem jest bieganie do Zarządu z płaczem co się stało.

DZIAKOWICZU ZWRÓĆ UWAGĘ NA SĄSIADA KTÓRY SPRZĄTA SWOJĄ DZIAŁKĘ NA TWÓJ KOSZT.

                                                                                                 ZARZĄD ROD „27 Lipca”

Białystok, dnia 1.08.2016